Huishoudelijk reglement ’t Lappennest

Op het terrein gelden de verkeersregels overeenkomstig de Wegenverkeerswet.

 1. Fietsers zijn vrijgesteld van het volgen van de rijrichting.
 2. Voetgangers hebben te allen tijde voorrang. Het verkeer dient de snelheid hieraan aan te

  passen. Er geldt derhalve een maximum snelheid van 5km/uur.

 3. Parkeren is alleen toegestaan in de vakken op de parkeerplaatsen. Elke woning heeft een

  eigen genummerde plek. De overige plekken zijn beschikbaar voor gasten van bewoners.

 4. De parkeerplaatsen op eigen terrein dienen verhard te zijn en mogen uitsluitend worden

  gebruikt voor auto’s.

Een ieder zal er op toezien geen overlast, in welke vorm dan ook, te bezorgen aan buren en overige parkbewoners.

 1. Geen geluidshinder middels radio, TV en ander geluid producerende apparaten die nadeel of hinder veroorzaken bij de omwonenden.
 2. Bezitters van honden, katten of andere huisdieren dienen deze aangelijnd te houden en zorg te dragen voor het opruimen van uitwerpselen.
 3. Huisvuil GFT, glas en papier uitsluitend in de daarvoor bestemde containers deponeren en onverhoopt aanwezige rommel aldaar opruimen.
 4. Het zodanig plaatsen van motoren en/of (brom)fietsen dat de weg ongehinderd gebruikt kan worden.
 5. Toeteren is niet toegestaan.
 6. Heggen alsmede begrenzing (max. 2m hoog) aan de wegzijde dienen goed te worden

  onderhouden.

 7. Het regelmatig schoonhouden van de weg grenzend aan het perceel.
 8. Algemene regels van fatsoen, normen en waarden gelden ook op het park.